Inspi­ratiesessies Leermeester+

SVH heeft de BAS & KAS docen­ten­bi­jeenkom­sten in een nieuw jasje gesto­ken! Deze sessies in de brasserie van SVH geven een ste­vige indruk van jouw rol als (begin­nende) Leermeester+!

Deze inspi­ratiesessies zijn spe­ci­aal voor docen­ten en (bedrijfs-)opleiders die met de BAS & KAS les­ma­te­ri­alen werken of willen gaan werken en met name geïn­ter­esseerd zijn in Leer­meester+ en prak­tijk­be­wi­jzen. Daar­naast is het een mooie gele­gen­heid om in con­tact te komen met mede-​opleiders en Leermeester+-ers.

Pro­gramma

Ken­nis­mak­ing
We maken ken­nis met elkaar en met een Leer­meester+ die zijn suc­cesver­haal deelt. Doe inspi­ratie op voor jouw plan van aan­pak in de praktijk.

Stip op de hori­zon
Je leert wat er nodig is om zelf Leer­meester+ te wor­den en hoe je met het les­ma­te­ri­aal van SVH vorm kunt geven aan jouw planning.

Han­den uit de mouwen: formeel beo­orde­len in informele set­ting
We gaan aan de slag met werkop­drachten in de brasserie van SVH. Zowel keuken als bedi­en­ing komen aan bod. Onze deskundi­gen staan paraat om direct alle vra­gen te beant­wo­or­den en je te helpen om alles uit de leer­lijn te halen!

‘Lokaal 35’ bor­rel
In samen­werk­ing met Zoeter­meerse onderne­mers Thir­ty­Five en Roem ver­zor­gen we een bor­rel in de brasserie. Maak ken­nis met deze lokale cat­er­aar en bierbrouwer.

Prak­tis­che informatie

Data
Op dit moment staan er geen Leer­meester+ sessies gep­land. In het nieuwe school­jaar vol­gen nieuwe data. Hou de site en de socials van SVH in de gaten!
Wil je op de hoogte gehouden wor­den van de nieuwe data? Stuur dan even een mailtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en we com­mu­niceren de nieuwe data, zodra deze bek­end zijn.

Locatie
Rönt­gen­laan 35,
2719 DX Zoetermeer

Inclusief:
✓ Pre­sen­tatie door Leer­meester+
✓ E-​learning ‘BAS&KAS instruc­tiefilms’ in SVH Hore­catal­ent
✓ Één vak­boek SVH Keuken of Bedi­en­ing*
✓ Thir­ty­Five en Roem ‘lokaal35’ borrel

Kosten:50 per persoon

*kies jouw exem­plaar uit de boeken­markt (op=op)

Meld nu aan!

NIets mis­sen?

Wil jij op de hoogte bli­jven en als eerste een uitn­odig­ing ont­van­gen voor alle BAS & KAS Events?
Schrijf je dan nu in voor de nieuws­brief en mis niets!

Inschri­jven nieuwsbrief

SVH logo footer 01