Exa­m­ens

SVH biedt de exa­m­ens SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) en SVH Keuke­nas­sis­tent (KAS) aan. Beide exa­m­ens lei­den tot een branchediploma, een diploma dat erk­end wordt door de branche.

Exa­men SVH Keuke­nas­sis­tent
Het exa­men SVH Keuke­nas­sis­tent is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den als Keuke­nas­sis­tent. Het gener­ieke deel van het kwal­i­fi­catiedossier, waaron­der taal, reke­nen en loop­baan en burg­er­schap, wordt niet geëx­am­i­neerd.
Lees meer

Exa­men SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent
Het exa­men BAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een bedi­en­ingsas­sis­tent. Het gener­ieke deel van het kwal­i­fi­catiedossier, waaron­der taal, reke­nen en loop­baan en burg­er­schap, wordt niet geëx­am­i­neerd. Het exa­men duurt 150 minuten.
Lees meer

Infor­matiebrochure

Wil je meer infor­matie over de inhoud van de exa­m­ens en weten hoe je deze kunt bestellen?
Lees hier meer over hoe je de exa­m­ens voor BAS & KAS kunt bestellen

Vra­gen?

Wil je infor­matie over het bestellen van de exa­m­ens? Neem dan con­tact op met onze klantenser­vice via 088050 15 00. Onze gastvrouwen zijn iedere werkdag bereik­baar van 09.00 uur tot 17.00 uur.

SVH logo footer 01