• BAS & KAS wordt vernieuwd!
    BAS & KAS wordt vernieuwd!
  • Mounir Toub als ambassadeur
    Mounir Toub als ambassadeur

Con­tact

Wilt u infor­matie of advies ont­van­gen, neem dan con­tact op met SVH via:

310715 SVH website GekozenOntwerp 03 310715 SVH website GekozenOntwerp 04
INFO@​SVH.​NL 088050 15 00


SVH Keukenassistent KAS boek

KEUKEN
ASSIS­TENT

Bestel hier de
leer­mid­de­len en
exa­m­ens voor KAS.

Bestel nu

Wat is Kas?


KAS, voor iedereen die aan de slag wil in de keuken en als Keuke­nas­sis­tent de eerste stap­pen in het koksvak wil zetten!


Lees verder

AMBAS­SADEUR MOUNIR TOUB

.

WIE ZIJN BAS & KAS?

.


SVH Bedieningsassistent BAS boek
BEDI­EN­INGS ASSISTENT

Bestel hier de
leer­mid­de­len en
exa­m­ens voor BAS.

Bestel nu

WAT IS BAS?


BAS, voor iedereen die de basis van het mooie bedi­en­ingsvak wil leren! Met het diploma SVH Bedi­eningas­sis­tent kan iemand aan de slag in de bedi­en­ing.

Lees verder

SVH logo footer 01