• BAS & KAS is vernieuwd!
    BAS & KAS is vernieuwd!
  • Ambassadeur Mounir Toub
    Ambas­sadeur Mounir Toub

Con­tact

Wilt u infor­matie of advies ont­van­gen, neem dan con­tact op met SVH via:

310715 SVH website GekozenOntwerp 03 310715 SVH website GekozenOntwerp 04
INFO@​SVH.​NL 088050 15 00


KAS 3d boeken
KEUKEN ASSIS­TENT

Bestel hier de
leer­mid­de­len en exa­m­ens voor KAS.

Bestel nu

Ont­dek het dig­i­tale leaflet


In het dig­i­tale leaflet lees je alles over de vernieuwing, kan je de inhoud­sop­gaven van de boeken bek­ijken en krijg je meer info over de examens.

Bek­ijk het leaflet

SVH PRE­SEN­TEERT DE NIEUWE
BAS & KAS METHODE

.

Exa­m­ens


SVH biedt de exa­m­ens SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) en SVH Keuke­nas­sis­tent (KAS) aan. Beide exa­m­ens lei­den tot een branchediploma, een diploma dat erk­end wordt door de branche.


Lees verder


BAS EN KAS 3d boeken
BEDI­EN­INGS ASSISTENT

Bestel hier de
leer­mid­de­len en
exa­m­ens voor BAS.

Bestel nu

BAS & KAS is vernieuwd!


De nieuwe mix voor BAS & KAS bestaat uit the­o­rieboeken, werk­boeken, prak­tijkkaarten, instruc­tiefilms en een online omgev­ing. Alle the­o­rie is kort en bondig, onder­s­te­und met veel beeldmateriaal.


Lees verder

SVH logo footer 01