BAS en KAS op de Horecava

Van maandag 13 t/​m don­derdag 16 jan­u­ari is de Hore­cava in de Ams­ter­dam Rai.
Spe­ci­aal voor alle docen­ten en oplei­ders die werken met BAS & KAS, of aan de slag willen gaan met de nieuwe meth­ode, organ­is­eren wij tij­dens deze beurs ver­schil­lende bijeenkom­sten. Schrijf je vóór 7 jan­u­ari 2020 in als je erbij wil zijn en ont­vang een exclusieve per­soon­lijke uitn­odig­ing inclusief een ticket voor de Horecava!

Work­shop snijtechnieken

Wil je jouw sni­j­vaardighe­den onder de loep laten nemen door SVH Kok Bart of Mounir Toub?
Schrijf je dan in voor de sni­jtech­nieken work­shop op onze stand!
Tij­dens deze work­shop gaan we aan de slag met de BAS & KAS instruc­tiekaarten en maken we samen een leuk gerecht.
Check of jouw skills nog up-​to-​date zijn en ervaar de nieuwe BAS & KAS meth­ode in de praktijk.

Let op: de work­shop­plaat­sen zijn beperkt, max­i­maal 6 per­so­nen per work­shop.
Vol = vol!

 • Maandag 13 jan­u­ari 202012:00 uur
  Ga samen met SVH kok Bart aan de slag met sni­jtech­nieken en de instruc­tiekaarten.
  Leuk weetje: Bart is de man achter de foto’s op de BAS & KAS instructiekaarten!

Inschri­jven

 • Don­derdag 16 jan­u­ari — 12:00 uur
  Ga samen met BAS & KAS ambas­sadeur Mounir Toub aan de slag met sni­jtech­nieken en de instructiekaarten!

Inschri­jven

BAS & KAS informatiebijeenkomst

 • Woens­dag 15 jan­u­ari 202011:30 uur
  Op woens­dag 15 jan­u­ari organ­is­eren wij de BAS & KAS infor­matiebi­jeenkomst. .
  Tij­dens deze bijeenkomst krijg je uit­leg over de nieuwe meth­ode en kan je de boeken, instruc­tiekaarten– en video’s bek­ijken.
  Onze collega’s van SVH beant­wo­or­den daar­bij ook graag al jouw vragen!

Inschri­jven

Maak een per­soon­lijke afspraak

Wil je graag even een-​op-​een spreken met een van onze medew­erk­ers over de nieuwe meth­ode?
Je kunt op ieder moment bij ons langslopen op onze stand! Onze collega’s maken graag even tijd voor jou!

 • Dins­dag 14 jan­u­ari 2020
  Ook is het mogelijk om op dins­dag een afspraak te maken met één van onze collega’s voor een per­soon­lijk advies.
  Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. voor het maken van een per­soon­lijke afspraak op onze stand!
  Maak je een per­soon­lijke afspraak, dan ont­vang je van ons ook een ticket voor de beurs.
SVH logo footer 01